آیا امام معصوم با توجه به این که خداوند به پیامبر اسلام (ص) می فرماید: "انک میت وانکم میتون "، می میرد؟ مرگ یک واقعه حتمی است که برای هر فردی از افراد بشر اتفاق می افتد، آیه 30 سوره زمر"انک میت و انکم میتون "، در صدد بیان این واقعیت روشن نیست، بلکه با توجه به این که عده ای از کافران و منافقان صدر اسلام ، انتظار مرگ پیامبر را داشتند تا بعد از او اسلام را از مسیر اصلی خارج کنند، خداوند به آنان می فرماید: اگر پیامبر (ص) می میرد، شما هم می میرید.

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها


فرینام حیدری، دوستدار موسیقی راک و متال Tanya طرح و بنای خشکه چین تهيه غذا پرسش مهر ۹۸ نـوای مـادحین مشـهد الـرضا (ع) دنیای لینک دانستنی های سلامت